Výrobní závody
SEKO Group

sekogroup_brand_logo_aerospacepower_white

SEKO Aerospace & Power je hlavní organizační jednotkou skupiny SEKO Group. Tvoří ji dvě továrny v Lounech a Olomouci. Závod v Lounech je zaměřen na komponenty pro energetický průmysl. Závod v Olomouci na komponenty pro letecké motory.

sekogroup_brand_logo_tool_white

SEKO Tool je výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou. Specializuje se na výrobu střižných nástrojů, výlisků, měřidel a přípravků.

sekogroup_brand_logo_dobrasil_white

SEKO Do Brasil je úspěšný joint-venture s brazilskou společností Manuita Do Brasil. Vyrábí produkty pro parní turbíny a výrazně vstupuje na brazilský a jihoamerický trh.

sekogroup_brand_logo_shivam_white-1

SEKO SHIVAM Engitech je výrobní závod s globálním dosahem ve městě Vadodara, Indie. Vyrábí statorové a rotorové díly parních turbín a kompresorová kola.

SEKO Group

Společnosti skupiny vyrábějí klíčové součástky pro proudové motory letadel, parní turbíny, komponenty pro vodní elektrárny a kompletní vrtné soupravy pro zákazníky po celém světě. Dále vyrábí lisované komponenty, střižné a řezné nástroje a mnoho dalších produktů v oboru své činnosti.

Veškeré projekty jsou společností zajišťovány od začátku do konce procesu, a to buď pouhou asistencí či plnou zodpovědností za všechny produkční činnosti výroby. Jedná se o vysoce technicky a technologicky náročnou produkci, díky níž se skupina SEKO řadí k nejvyspělejším společnostem u nás i ve světě.

SEKO jsem založil v roce 1991 s jedním EDM strojem na úvěr, který jsem sám se svými syny obsluhoval. První větší úspěch přišel v roce 1997, podařilo se mi prorazit na trh výroby parních turbín. O rok později SEKO vstoupilo do leteckého průmyslu výrobou komponentů pro letecké motory.

 

V současné době máme šest závodů. Čtyři jsou v České republice a dvě v zahraničí. Dvě české továrny v Lounech jsou zaměřený na výrobu komponentů pro turbíny a energetiku. Závod v Olomouci se specializuje na komponenty pro letecký průmysl a čtvrtý závod v Rychnově nad Kněžnou na výrobu lísovacích nástrojů. Zahraniční továrny v Brazílii a Indii vyrábějí komponenty pro parní turbíny.Máme také obchodní zastoupení v několika zemích.

 

Technicky a technologicky náročná výroba SEKO Group z ní dělá jednu z nejvyspělejších společností v České republice i v zahraničí. Zachováváme naše původní hodnoty, které neustále rozvíjíme. Naší firemní politikou je dosahovat co nejvyšší kvality všech našich výstupů. Cílem je zaručit spokojenost zákazníka. Dlouhodobě se nám daří udržovat pozici předního dodavatele komponentů pro letecký a energetický průmysl. Neustále zdokonalujeme technologii výroby na základě nejnovějších trendů a vytváříme moderní produkty splňující požadavky zákazníků i přísné technické normy.

 

Vlastimil Sedláček
Generální ředitel SEKO Aerospace

seko_footer_semi-logo_airrplane_darkblue
seko_footer_semi-logo_airrplane_darkblue
seko_footer_semi-logo_airrplane_darkblue

Kvalita

Cílem společnosti SEKO Aerospace je optimálně uspokojovat potřeby a požadavky všech zákazníků s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, ale i zkušeností zákazníků a dodavatelů. Prostředkem k tomu je:

Dosahovat stabilní kvality všech dodávaných výrobků a služeb.

Naplňovat očekávání zákazníků a zainteresovaných stran v dobrou spolupráci a tím udržovat okruh stálých klientů, vytvářet dobré povědomí o firmě a získávat tak zákazníky nové.

Zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojit zákazníky i dodavatele společností skupiny SEKO do procesu neustálého zlepšování kvality dodávaných výrobků a služeb.

Jakost a kontrola

Kvalita použitého materiálu je určována požadavkem zákazníka. Ve výběru je nepřeberná škála především nerezivějících ocelí, niklových slitin, titanových a wolframových komponentů a mnohých dalších materiálů. Kontrola hotových výrobků je prováděna dle aktuální potřeby pomocí množství různých ručních měřidel a souřadnicovými měřicími přístroji (CMM) jako jsou 3D Dea Global, Nikon nebo 3D Optical Werth Scope. K dispozici je také nedestruktivní testování. Jsme také schopni ověřit výkresové charakteristiky pomocí námi navržených kontrolních přípravků.

Normy

Máme přístup k mezinárodním normám, tak ke kompletní databázi kovů. Používáme normy materiálové, normy na testy, zvláštní normy na postupy a mnohé další. I zde plníme přání zákazníka a řídíme se normou, kterou požaduje.

Standardy

Firemní standardy určují základní fungování veškeré výroby. Vnitřní směrnice naší firmy definuje a upřesňuje norma AS 9100.

AS 9100 je norma pro společnosti vyrábějící produkty pro letecký a kosmický průmysl obsahující „FAIR“, což je 100% kontrola prvního kusu z dávky a mnoho jiných nástrojů kvality, které zaručují vysoký standard kvality výrobků.

Patenty

Řada výrobních postupů podléhá díky své exkluzivitě chránění patentovým úřadem. Nově vznikající nápady strategického významu jsou chráněny stejným způsobem.

Certifikáty

Certifikát ISO 9001 je základní certifikát pro systém kvality, jež je dnes standardem téměř pro všechny společnosti.

Certifikát AS9100D je rozšířenou verzí ISO 9001 zaměřenou na letectví a kosmonautiku.

Certifikát NADCAP je úzce profilovaný certifikát na speciální procesy. Jedná se o mezinárodní certifikaci zaručující stabilitu speciálních procesů. V případě firmy SEKO Aerospace, a.s. je to EDM elektroerozivní řezání a EDM hloubení. Tento certifikát dokazuje naši schopnost udržovat vysoký standard kvality výrobků, které dodáváme pro firmu Honeywell Aerospace Olomouc a Honeywell Yeovill.

seko_footer_semi-logo-long